GRIMED, s.r.o.

Rating a informácie o GRIMED, s.r.o.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre GRIMED, s.r.o. 33691 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 23469. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 97.2927% spoločností je horších ako GRIMED, s.r.o..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti GRIMED, s.r.o." href="http://grimed.sk-rating.com/">
   <img src="http://grimed.sk-rating.com/grimed.png" width="150" height="25" alt="Rating GRIMED, s.r.o." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating GRIMED, s.r.o.

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia